El 'remake' de Los tres cerditos en la red social - Eva Domínguez

16.3.12

El 'remake' de Los tres cerditos en la red social

El 'remake' dels tres porquets a la xarxa social
El llop que va intentar matar els tres porquets ha mort i la família de porcs és detinguda i jutjada. The Guardian desplega una cobertura multiplataforma. S'informa de cada pas del procés en premsa, web, tabletes i mòbils mentre l'audiència reacciona i pren partit a les xarxes. Amb la frase “The Whole Picture” acaba el vídeo promocional.

El 'remake' de Los tres cerditos' en la red social
El lobo que intentó matar a los tres cerditos ha muerto y la familia de puercos es detenida y enjuiciada. The Guardian despliega una cobertura multiplataforma. Se informa de cada paso del proceso en prensa, web, tabletas y móviles mientras la audiencia reacciona y toma partido en las redes. Con la frase “The Whole Picture” acaba el vídeo promocional.